Triết lý kinh doanh

- Kinh doanh trên cơ sở mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội.

- Sự hài lòng của khách hàng là tiêu chí hoạt động của Công ty.

- Quan hệ hợp tác với tất cả các bạn hàng trên mọi lĩnh vực.

- Cá nhân trong Công ty là tài sản quý giá nhất và là một thành viên trong ngôi nhà chung Việt Nam Land Expert nhằm “Dựng xây mơ ước”

- Xây dựng những giá trị văn hóa tốt đẹp cho xã hội.

VIỆT NAM LAND EXPERT

Tầng 5 Toà nhà Eurowindow Multi Complex, 27 Trần Duy Hưng - Hà Nội

Điện thoại: 0917 682 333

Fax: 04710 96333

E-mail: info@vietnamlandexpert.com

Website: http://vietnamlandexpert.com

Đăng ký nhận bản tin

© 2016 HMI. All rights reserved.