Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn

Trở thành đơn vị đầu tư bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và có uy tín trên thị trường quốc tế, là biểu tượng niềm tin vững chắc trong mọi lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

Sứ mệnh

  • Với sản phẩm: Chất lượng tốt và sự khác biệt.
  • Với khách hàng: Tận tâm và chuyên nghiệp.
  • Với nhà đầu tư: Sinh lợi và bền vững.
  • Với đối tác: Bạn đồng hành tin cậy.
  • Với đội ngũ nhân viên: Điểm tựa tỏa sáng.
  • Với xã hội: Tôn trọng luật pháp.
  • Với cộng đồng: Trách nhiệm sẻ chia.

VIỆT NAM LAND EXPERT

Tầng 5 Toà nhà Eurowindow Multi Complex, 27 Trần Duy Hưng - Hà Nội

Điện thoại: 0917 682 333

Fax: 04710 96333

E-mail: info@vietnamlandexpert.com

Website: http://vietnamlandexpert.com

Đăng ký nhận bản tin

© 2016 HMI. All rights reserved.