Giá trị cốt lõi

CHỮ TÍN: Việt Nam Land Expert luôn đặt chữ "TÍN" lên hàng đầu với phương châm xuyên suốt mọi quá trình phát triển của doanh nghiệp: Nói thực - Làm thực - Tạo nên giá trị thực.

CHỮ NHÂN: Chúng tôi đặt con người và yếu tố nhân văn vào vị trí trung tâm, xem đội ngũ nhân sự là tài sản quý giá nhất, ở Việt Nam Land Expert nhân tài được coi trọng - Tinh thần đồng đội được đề cao - Thực hành các chính sách phúc lợi ưu việt, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả CBNV.

CHỮ TÂM:  Việt Nam Land Expert đặt chữ "TÂM" là một trong những nền tảng quan trọng của việc kinh doanh. Chúng ta thượng tôn pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất. Việt Nam Land Expert chăm sóc khách hàng bằng sự tự nguyện; hiểu rõ sứ mệnh phục vụ và chỉ đảm nhận nhiệm vụ khi có đủ khả năng.

VIỆT NAM LAND EXPERT

Tầng 5 Toà nhà Eurowindow Multi Complex, 27 Trần Duy Hưng - Hà Nội

Điện thoại: 0917 682 333

Fax: 04710 96333

E-mail: info@vietnamlandexpert.com

Website: http://vietnamlandexpert.com

Đăng ký nhận bản tin

© 2016 HMI. All rights reserved.